Category: 日书

0

哀鬼

《日书》 人毋(无)故而鬼取为胶,是是哀...

0

故丘鬼

《日书》 故丘鬼恒畏人,畏人所,为刍矢以...

0

宲宲鬼

《日书》 人毋故一室人皆疫,或死或病,丈...

0

疠鬼

《日书》 一室人皆养(痒)体,疠鬼居之。...

0

地嶭

《日书》 一室之中,卧者容席以陷,是地嶭...

0

丘鬼

无故鬼住在人房内。 《日书》 人毋(无)...

0

暴鬼

一直责备人的鬼 《日书》 鬼恒责人,不可...

0

状神

《日书》 一室人皆毋(无)气以息,不能童...

0

粲迓之鬼

迓疑通牙,疑为露出牙齿 《日书》 人毋(...

0

神狗

《日书》 犬恒夜入人室,执丈人,戏女子,...

0

地虫

《日书》 一室井血而星(腥)臭,地虫斲于...

0

女鼠

走过丘虚(废墟\坟墓)时,女鼠会抱着小鼠...

0

游鬼

游魂 《日书》 鬼恒逆人,入人宫,是游鬼...

0

暴鬼

凶暴的鬼 《日书》 鬼恒襄(攘)人之畜,...

0

爰母

使室中人流口水 《日书》 人毋(无)故一...