Category: 拾遗记

0

玄龟

《拾遗记》 黃龍曳尾於前,玄龜負青泥於後...

0

勃鞮国

《拾遗记》 溟海之北,有勃鞮之國。人皆衣...

0

狡兔

昆吾山产,二兔一白一黄、以矿物为食,后取...

0

穆王八骏

传说中周穆王驾车用的八匹骏马,传说能日行...

0

夜明苔

《拾遗记》 祖梁国献蔓金苔,色如黃金,若...

0

阴火

《拾遗记》 西海之西,有浮玉山。山下有巨...

0

背明鸟

背明鸟,古书上记载的一种鸟类。它的形状鹤...

0

双头鸡

《太平广记》 汉太初二年,大月氏贡双头鸡...

0

神蓬

植物 文献 《拾遗记》 條陽山出神蓬,如...

0

祈沦国

《拾遗记》 汉武帝时渠搜国之西有祈沦国。...

0

频斯国

《拾遗记》 晋太始元年,频斯国人来朝。以...

0

南浔国

《拾遗记》 舜时有南浔国,有洞穴下通地脉...

0

卢扶国

《拾遗记》 燕昭王八年,卢扶国渡河万里来...

0

含涂国

《拾遗记》 汉宣帝时,含涂国贡其珍怪,自...

0

扶娄国

《拾遗记》 周成王时,南陲之国有扶娄国。...