Category: 天地瑞祥志

0

白身三首如鸡,天地瑞祥志引山海经然而没在...

0

羵羊

或作坟羊,土中所生之怪。 《博物志》 水...

0

《天地瑞祥志》 故廷之精名跋 如大夫 青...

0

【車員】

《天地瑞祥志》 故墉之精 名(車員) 狀...

0

《天地瑞祥志》 市之精名祛 狀如狄 白耳...

0

《天地瑞祥志》 故道故市之所聚􀋘精名兢 ...

0

疑父

《天地瑞祥志》 故軍精名疑父 如狗 長尾...

0

公耳

《天地瑞祥志》 不成澗之精名公耳 如菟 ...

0

《天地瑞祥志》 故街精名狄 狀如嬰兒 見...

0

《天地瑞祥志》 平街北里精名剽 狀如人 ...

0

《天地瑞祥志》 衢之精名翹 狀如孺子 呼...

0

《天地瑞祥志》 千歲之道生趺 狀如野女而...

0

哀形

《天地瑞祥志》 故【欋寸】三年 其精名哀...

0

《天地瑞祥志》 故戶精名其 狀如人 見人...