Category: 西南夷风土记

0

拨厮鬼

又作仆食鬼、扑厮鬼、卜思鬼。明·沈德符《...

0

缅箐异兽

《西南夷风土记》 去腾冲五十里,地名缅箐...

0

地羊鬼

《滇略》 地羊鬼,短发黄睛,性奸狡嗜利,...